UNIQA d.d.s., a.s. /O-nas/UNIQA-Insurance-Group/Spolocnosti-skupiny-UNIQA/Doplnkova-dochodkova-spolocnost/Obsah/UNIQA-d-d-s-,-a-s XX | UNIQA Insurance Group

Doplnková dôchodková spoločnosť vznikla transformáciou z doplnkovej dôchodkovej poisťovne v roku 2006. Pôvodná doplnková dôchodková poisťovňa DDP LIPA vznikla už v roku 1999 a po vstupe švajčiarskeho kapitálu v roku 2002 pôsobila pod názvom DDP CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS. Od 15.02.2006 do 14.03.2007 pôsobila doplnková dôchodková spoločnosť pod názvom Winterthur d.d.s., a.s. a od 15.03.2007 do 14.01.2021 pôsobila pod názvom AXA d.d.s., a.s.

Od 15.01.2021 poskytuje doplnková dôchodková spoločnosť svoje služby pod názvom UNIQA d.d.s., a.s.

Viac o doplnkovom dôchodkovom sporení

Kódex správania UNIQA

Magazín Patálie