UNIQA d.s.s., a.s. /O-nas/UNIQA-Insurance-Group/Spolocnosti-skupiny-UNIQA/Dochodkova-spravcovska-spolocnost/Obsah/UNIQA-d-s-s-,-a-s XX | UNIQA Insurance Group

Dôchodková správcovská spoločnosť bola založená 14. júla 2004 a má právnu formu akciovej spoločnosti. Od 15.10.2004 do 31.12.2005 pôsobila dôchodková správcovská spoločnosť pod názvom CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS d.s.s., a.s., od 01.01.2006 do 14.03.2007 pôsobila pod názvom Winterthur d.s.s., a.s., od 15.03.2007 do 14.01.2021 pôsobila pod názvom AXA d.s.s., a.s. a od 15.01.2021 až doteraz pôsobí pod názvom UNIQA d.s.s., a.s. S celkovým počtom vyše 390 000 klientov patrí medzi lídrov na slovenskom trhu. Prostriedky svojich klientov zhodnocuje prostredníctvom troch dôchodkových fondov.

Od 15. januára 2021 poskytuje svoje služby pod názvom UNIQA d.s.s, a.s.

Viac o starobnom dôchodkovom sporení

Kódex správania UNIQA

Magazín Patálie