UNIQA d.d.s., a.s.

AXA d.d.s., a.s. poskytuje doplnkové dôchodkové sporenie s hlavným zameraním na vysokú kvalitu služieb klientom a je najdynamickejšie sa rozvíjajúcou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na Slovensku.

UNIQA d.s.s., a.s.

Dôchodková správcovská spoločnosť vznikla v októbri 2004 a s celkovým počtom vyše 374 000 klientov patrí medzi lídrov na slovenskom trhu. Prostriedky svojich klientov zhodnocuje prostredníctvom troch dôchodkových fondov.

Magazín Patálie