UNIQA linka

02 2326 0100 zo zahraničia +421 232 600 100 info@uniqa.sk Pondelok - Piatok 08:00 - 18:00

E-podateľňa
24 hodín /7 dní v týždni


 

Komunikujme spolu moderne, komunikujme spolu elektronicky

Potrebujete k nám zaslať žiadosť, foto dokumentáciu, výpoveď zmluvy? Na poštu už chodiť nemusíte, ušetrite čas i peniaze. Zašlite nám dokumenty elektronicky, prostredníctvom našej E-podateľne. Naša E-podateľňa predstavuje jednoduchú a bezpečnú cestu. Zároveň je to od nás pre vás odporúčaná forma zasielania dokumentácie k nám.

axa e-podatelna

Nahrajte dokument

 

Upozornenie:

Dokumenty typu nová zmluva a dokumenty, ktoré vyžadujú úradne overený podpis klienta (napr. žiadosť o výplatu dávky) nie je možné zasielať prostredníctvom E-podateľne. Tieto dokumenty nám, prosím, zasielajte poštou.
Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že doručenie písomností určených spoločnostiam UNIQA d.d.s, a.s. a UNIQA d.s.s., a.s. na adresy jednotlivých regionálnych riaditeľstiev, lokálnych kancelárií a obchodných zastúpení nemá potrebné právne účinky. Dokumenty je potrebné vždy doručiť na korešpondenčnú adresu spoločností:

  • UNIQA d.d.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava
  • UNIQA d.s.s., a.s., Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

Magazín Patálie