Získajte kontrolu nad svojím dôchodkom

 • Výber z rôznorodých investičných stratégií
 • Možnosť príspevkov od zamestnávateľa
 • Z dlhodobého hľadiska atraktívne zhodnotenie akciových fondov
 • Správa vášho účtu online 24 hodín denne

Prečo AXA?

 • Pobočky po celom Slovensku
 • Finančný plán na mieru
 • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Firmy /III-pilier/Zamestnavatel/obsah/Zamestnavatel XX | III. pilier

Dajte zamestnancom lepšiu budúcnosť

Doplnkové dôchodkové sporenie od UNIQA dáva vašim zamestnancom istotu finančného prilepšenia k štátom uznanému dôchodku. Vďaka doplnkovému dôchodkovému sporeniu od UNIQA môžete svojim ľuďom poskytnúť lepšiu budúcnosť a svojej firme kvalitnejšiu prítomnosť.

Výhody pre vašu firmu

 • Daňové úľavy
  Vaše príspevky sú nákladovou mzdovou položkou do výšky 6 % hrubej mzdy zamestnanca
 • Úspora na odvodoch do Sociálnej poisťovne
 • Vyššia lojalita zamestnancov
 • Stabilizácia pracovného tímu
 • Možnosť nastavenia rôznej výšky príspevkov pre zamestnancov podľa:
  Postavenia, kvalifikácie či dĺžky zamestnania
 • Jednoduchá administrácia cez internet
  Portál Správa príspevkov

Výhody pre vašich zamestnancov

O konkrétnych výhodách Doplnkového dôchodkového sporenia od UNIQA pre svojich zamestnancov sa dozviete tu.

Správa príspevkov

Ako funguje? Jednoducho, cez internet.

 • Správa príspevkov cez internet vám umožní nahrať vytvorené elektronické výkazy cez portál priamo do systému našej spoločnosti.
 • Správnosť súboru sa skontroluje a na prípadné chyby budete ihneď upozornení.
 • Po spracovaní príspevkov, bude môcť oprávnená osoba skontrolovať rozdelenie uhradenej platby medzi svojich zamestnancov.
 • Získate úplný prehľad o odvodoch za vášho zamestnávateľa.
 • Výkazy v štruktúre XML, optimálnej pre správu príspevkov cez internet, už vytvára ktorýkoľvek softvér pre spracovanie miezd využívaný na Slovensku.

Dokumenty na stiahnutie

 • Návrh zmeny výšky príspevku zamestnávateľa
  Zmenový formulár slúži na oznámenie zmeny výšky príspevku, na základe ktorej spoločnosť UNIQA d.d.s., a.s. vyhotoví nový dodatok k zamestnávateľskej zmluve.
 • Príručka pre mzdové učtárne 
  V príručke pre mzdové učtárne nájdete dôležité informácie o spôsobe úhrad príspevkov doplnkového dôchodkového sporenia a zasielaní mesačných rozpisov platieb.
 • Žiadanka o prístup na portál 
  Pokiaľ nemáte prístup na náš portál, alebo ho potrebujete zmeniť, zašlite nám vyplnenú návratku.
 • Vzor rozpisu príspevkov v Exceli
  Výkazy s rozpisom hromadnej platby príspevkov v Exceli môžete používať, pokiaľ Váš mzdový softvér neumožňuje vytvárať rozpisy v štruktúre XML. Výkazy je možné posielať cez náš internetový portál pre správu príspevkov, prípadne mailom na sprava.prispevkov@uniqa.sk. Spôsob vyplnenia výkazu nájdete v Príručke pre mzdové učtárne.

Magazín Patálie