Globálny akciový dôchodkový fond

Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície do diverzifikovaného portfólia zloženého najmä z akciových investícií a úročených investičných nástrojov.

Detaily Zavrieť

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond

Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície so strednou mierou rizika investovania a vyvážený pomer medzi akciovými, dlhopisovými a peňažnými investíciami.

Detaily Zavrieť

Indexový globálny dôchodkový fond

Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. je zameraný na investície do diverzifikovaného portfólia zloženého prevažne z akciových investícií. Tomu zodpovedá vysoká miera rizika a dlhodobý investičný horizont.

Detaily Zavrieť

Výplatný doplnkový dôchodkový fond

Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., výplatný d.d.f. je zameraný na investície s nízkou mierou rizika, so stabilným vývojom investícií.

Detaily Zavrieť

Magazín Patálie