Mesačné správy /II-pilier/Vykonost-fondov/Reporty-fondov/Obsah/II-pilier/Obsah/Mesacne-spravy XX | Reporty fondov II. pilier01.07.2013 došlo po predchádzajúcom schválení Národnou bankou Slovenska k zlúčeniu dôchodkového fondu Zmiešaný negarantovaný z.d.f., AXA d.s.s., a.s. s dôchodkovým fondom Akciový negarantovaný a.d.f., AXA d.s.s., a.s..
 

Magazín Patálie