13.4.2021:0,053827 EUR Zmena (%):0,11 Interaktívny graf

Prečo AXA?

  • Pobočky po celom Slovensku
  • Finančný plán na mieru
  • Jednoducho z domova

Dohodnite si stretnutie

Udeľujete dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov ďalej vymenovaným spoločnostiam finančnej skupiny UNIQA Insurance Group v Slovenskej republike,t. j. spoločnostiam AXA životní pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, AXA pojišťovna, a. s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, UNIQA d.d.s., a. s., UNIQA d.s.s., a. s., UNIQA investiční společnost, a. s., organizačná zložka Slovensko a UNIQA Management Services, s. r. o., organizačná zložka Slovensko, v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, e mail, telefónne číslo, korešpondenčná adresa, adresa trvalého pobytu, socio demografické dáta, transakčné a geolokačné údaje s cieľom:

- ponúkať produkty týchto spoločností,
- zasielať obchodné oznámenia (elektronickou formou ponuky produktov a služieb),
- automatizovaného spracúvania osobných údajov kvôli prispôsobeniu obchodnej ponuky Vašim individuálnym potrebám,
- poskytnúť osobné údaje v rovnakom rozsahu obchodnému partnerovi AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.,
- prieskumu trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.

Súhlas udeľujete na obdobie trvania Vášho zmluvného vzťahu a následne na obdobie 5 rokov po jeho skončení. Ak sa nestanete klientom vyššie uvedených spoločností, bude Váš súhlas platný 5 rokov od jeho udelenia.

Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Ďalšie informácie súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv a postupu odvolania súhlasu nájdete v Informačnom memorande, ktoré je k dispozícii na www.uniqa.sk/osobne-udaje alebo na www.axa.sk/osobne-udaje.

 
 

Popis /II-pilier/Fondy/Akciovy-negarantovany-a-d-f-UNIQA-d-s-s-,-a-s/Obsah/Popis XX | Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s, a.s.

Akciový negarantovaný dôchodkový fond je určený predovšetkým pre sporiteľov, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne možného vysokého zhodnotenia investícií akceptujú vyššiu mieru rizika spojeného s investovaním do akciových investícií.

Zároveň je určený pre tých, ktorí sú v krátkodobom období ochotní akceptovať aj možné výraznejšie kolísanie hodnoty dôchodkových jednotiek na svojich osobných dôchodkových účtoch.

Dlhodobým cieľom dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v dôchodkovom fonde je dosiahnutie nadpriemerného zhodnotenia v dlhodobom horizonte pri súčasnej snahe o zachovanie primeranej miery rizika.

Magazín Patálie