Akciový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

Akciový negarantovaný dôchodkový fond je určený pre všetkých tých, ktorí sú ochotní podstúpiť vyššie riziko s potenciálom možného vysokého zhodnotenia s investovaním do akciových investícií.

Detaily Zavrieť

Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

Dlhopisový dôchodkový fond je určený pre tých, ktorí uprednostňujú konzervatívne investovanie s nízkou mierou rizika a ktorí majú záujem o stabilný vývoj svojej investície.

Detaily Zavrieť

Indexový negarantovaný a.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.

Indexový dôchodkový fond je určený predovšetkým pre tých, ktorí v záujme uprednostnenia potenciálne možného vyššieho zhodnotenia akceptujú najvyššiu mieru rizika spojeného s investovaním do akciových investícií a sú si teda vedomí rizika možného výrazného kolísania hodnoty a ktorí spĺňajú zákonom povolený vek.

Detaily Zavrieť

dokumenty

rozcestnik_box3.png

Magazín Patálie